AOS - audit obchodní služby

Obchodní oddělení je "živý organismus". Aby správně fungoval, musí všechny součásti vhodně spolupracovat. Výstupem AOS je identifikace růstových příležitostí v 10 předem daných oblastech obchodní činnosti, včetně návrhu a realizace doporučeného řešení.

Nechte to na mě! Ani identifikace růstových příležitostí není náhoda.

Průběh spolupráce a přínosy služby.

Průběh spolupráce:

 1. Cíle auditu obchodní služby je komplexní náhled na silné a slabé stránky vašeho obchodního oddělení. Na první schůzce vám ukážu konkrétní výstupy systému AOS.

 2. S vedoucím HR a obchodního oddělení si projdu smluvní podmínky všech úrovní řízení obchodního oddělení a plnění očekávaných cílů oddělení.

 3. Rozhovory a účastí při běžném dnu s vedoucími složkami obchodního úseku zjistím slabé a silné stránky po procesní i odborné stránce.

 4. Náslechem hovorů obchodníků/call-centra identifikuji potenciál ke zvýšení efektivity.

 5. Spolujízdou a pohovorem s obchodníky zjistím úroveň obchodního jednání a případný prostor pro zvýšení efektivity.

 6. Zpracuji komplexní grafický i textový výstup s jasnou identifikací růstových příležitostí a návrhem aktivit posilující danou oblast.

Co využití služby získáte:

 • Získáte komplexní obraz vaší obchodní služby včetně jasné identifikace růstových příležitostí a návrhu řešení, jak dál obchodní složku posílit.

 • Hodnocení v 10 oblastech a 50 parametrech na škále 0 až 3 body.

 • Před nákupem školení, důležitým organizačním opatřením či nákladnými procesními změnami, budete mít jasný přehled, která součást vašeho obchodního systému potřebuje podporu jako první - resp. kde bude mezní užitek vaší či externí podpory maximální.

 • Budete alokovat zdroje a pozornost citlivě právě tam, kde jsou rezervy nejvyšší.

 • Získáte unikátní proces, který posílí schopnost dlouhodobého růstu a prevenci oslabení vašeho obchodního oddělení.

 • Získáte služby profesionála s víc než desetiletou praxí. Platíte však pouze za výsledek.

Proč se mnou?

Obchodu a sales-managementu se věnuji již více než 10 let a s prací pro další společnosti mě baví čím dál víc. Budoval jsem od začátku své kariéry prodejní týmy, rozvíjel obchodníky i regionální manažery a úspěšně jsem vedl obchodní týmy o velikosti 15 - 90 spolupracovníků.

Být dlouhodobě úspěšným obchodním manažerem, znamená mít roky praxe, dobrou intuici a navíc mít zvládnuté disciplíny personalisty, učitele, obchodníka, psychologa, lídra a zkušeného manažera.

Díky nezbytnosti učit začínající obchodníky obchodnickému umění, jsem do dnešního dne absolvoval cca 5.000 obchodních schůzek se soukromými osobami, živnostníky i jednateli velkých společností, stovky pohovorů s obchodníky i manažery a mnoho koučovacích hodin.

10% marketing | 15% personalista | 15% konzultant | 30% kouč a manažer | 30% obchodník  

Zaujala vás služba? Máte pouze dotaz?

Nechte mi vzkaz. Rád se vám ozvu a zodpovím vše, co vás zajímá.

Časté dotazy

Pro koho je služba vhodná?

Služba je vhodná pro každou společnost, která má zájem posunout hranice výkonu a efektivity svého obchodního týmu dál.

AOS je strategický materiál, který ukazuje na vhodnost dalších investicí/aktivit do vašeho obchodního týmu.

Pro každého, kdo chce průkazný a měřitelný nástroj dlouhodobého růstu - kompas, který ukazuje zda existuje prostor ke zlepšení a zároveň jak tohoto posunu docílit.

Existuje nějaké geografické nebo jiné omezení?

Působím v celé České republice, zejména pak v Brně, Olomouci, Ostravě, Praze, Liberci, Hradci Králové a Českých Budějovicích.

Vše je na dohodě - záleží na vašem zadání a termínu, do kdy potřebujete mít hotovo. První kola pohovorů realizuji buď u Vás v sídle společnosti nebo si zajistím vhodné prostory. Druhá kola výběrových pohovorů již doporučuji realizovat ve vaší společnosti.

A cena?

Cena auditu je přesně stanovena po první úvodní schůzce s přihlédnutím na velikost obchodního týmu, členitost organizační struktury a počtu oblastí, které se rozhodnete auditovat.