Námitky

17.03.2018

Jako námitky jsou v obchodním či telefonickém styku vnímány nesouhlasné reakce zákazníka na prohlášení/nabídku obchodníka. Pouze malé procento námitek patří mezi relevantní. Většina námitek jsou pouze skryté obavy druhé strany či relevantní špatné zkušenosti z minulosti. Proto je třeba námitky konkretizovat (dostat se k podstatě věci) a rozptýlit obavy zákazníka. Po zdolání námitky je vhodné znovu zopakovat užitek, který zákazník získá / jak se mu pozitivně změní život, pokud službu / spolupráci využije. Více o zdolávání námitek ve školení efektivního volání či vedení obchodního jednání.