gentleman's agreement

30.01.2017

Gentleman´s agreement - džentlmenská dohoda. Dle definice dohoda realizovaná pouze ústní formou, která je uchovaná pouze v paměti zúčastněných nebo v jejich soukromých zápisech.

Nedávno jsem zhlédnul nové zpracování "Winnetou & Old Shatterhand". A tak jsem si společně s ostatními připoměl dobu, kdy život závisel na slovu resp. slibu a jeho dodržení, druhou osobou.

Stejně jako mnozí z Vás, si pamatuji dobu, kdy neexistovaly mobilní telefony, SMS, Facebook, Instagram, Skype ani WhatsApp. Byla to doba, kdy když jste si domluvili rande v 30 km vzdáleném městě, museli jste skutečně dbát na to, abyste vše dobře naplánovali, zjistili si čas odjezdu jednoho ze dvou autobusů, zeptali se ve svém okolí na trasu a došli na dané místo 10 minut předem. Jinak bylo po rande. Neexistovala možnost jak informovat, že mi to nevyšlo, že se zpozdím nebo že to necháme na jindy s využitím "smutného" smajlíku.

Vzhledem ke své praxi obchodníka, manažera a člověka, který pracoval i v právních službách vím, že psaná dohoda je fajn ale charakter, čest a pověst nenahradí. Mám rád lidi, kteří slibují pomalu a s rozvahou, místo těch, kteří naslibují hory doly, bez ohledu na závaznost a skutečné dodržení slibu. I já jsem zejména ve svých začátcích ve snaze vyhovět všem, sliboval mnohem víc, než jsem mohl stihnout. Až po urgencích zákazníků a mém vyčerpání jsem si uvědomil, že tuty cesta nevede.

Vážím si všech přátel, kolegů, obchodníků i obchodních partnerů, kteří dokážou říct NE a nepřijmou úkol či dohodu, protože pečlivě váží své možnosti, kapacity a životní priority.

V mé praxi budování obchodních týmů, vždy uzavírám pracovní smlouvu a počáteční dohodu ohledně vzájemných očekáváních. Dbám na to, aby byla tato dohoda skutečně individuální a respektovala možnosti a realitu daného pracovníka. I tak se občas stane, že dohoda o realizovaných aktivitách, pravidlech týmu, či svěřeném úkolu, padne na neúrodnou půdu.  Slyším potom kupu výmluv, proč to zrovna nešlo. Zdá se Vám to povědomé? Že jste to slyšeli nedávno od svého potenciálního zákazníka, když zrušil na poslední chvíli schůzku?

Je řešením nová směrnice? Nový dodatek k pracovní smlouvě? Usměrnění zákazníka, že takto tedy NE? Jsem přesvědčen, že nikoli.

Měli bychom si uvědomit, že pokud chceme respekt ostatních, pokud chceme zvyšovat svůj "morální kredit", měli bychom pečlivě vážit co, proč a komu slíbíme. A vynaložit maximální úsilí k dosažení slíbeného. 

Stejně tak, bychom měli "morálně zavázat" i druhou stranu dohody, aby věděla, že to myslíme vážně a nechceme mrhat jejím ani naším časem. A pokud to ani tak nevyjde? Je na čase si říct, zda nám spolupráce, která nefunguje již od počátku, přinese v budoucnu prospěch a radost, nebo pouze práci a těžkou hlavu. Pokud jde o druhý případ, je dobré říct zavčas NE a dát příležitost jiným, kteří si našeho času a své pověsti váží a jednají s námi seriózně.

Jak jinak by vypadal svět, kde bychom nepotřebovali tolik smluv, směrnic a sankcí a dalo se spolehnout na dané slovo? Jak velké jsou vlastně náklady nedůvěry? Žilo by se nám bezpochyby jednodušeji, a to v atmosféře plné důvěry a respektu.

Pojďme se o to společně zasadit. A plňme sliby nejen o Vánocích!

Další články na mém blogu

Přečtěte si, co je nového

Mantra mnoha vstupních školení a seminářů pro obchodníky. Obvolej své známé, domluv si schůzky, udělej prezentaci, a hlavně podepiš smlouvu. Zdá se Vám to povědomé? Co ve Vás vlastně evokuje slovo prezentace?

V posledním roce života se intenzivně věnuji poznávání toho, co se skrývá za on-line prodejem prostřednictvím využití nástrojů moderního marketingu. Vzhledem k tomu, že jsem řadu let učil obchodníky, jak se úspěšně živit "off-line prodejem", je to pro mě změna.

Většina akvizičních obchodníků se kterými jsem se setkal, pracuje na základe živnostenského oprávnění. Profese obchodníka pro většinu z nich nebyla jejich volbou č.1 - spíše východiskem z nouze, kdy se jim dlouhodobě nedařilo sehnat jinou práci na hlavní pracovní poměr. Z velké části je však oslovila známá značka, profesionální vystupování...

Gentleman´s agreement - džentlmenská dohoda. Dle definice dohoda realizovaná pouze ústní formou, která je uchovaná pouze v paměti zúčastněných nebo v jejich soukromých zápisech.

Za svou praxi budování prodejních týmů jsem dávno opustil ideál, že najdu hotového a šikovného obchodníka - ti šikovní, pokud je skutečně někdo hodně nenaštve, se ani o změnu práce nezajímají a užívají si úspěchů a skvěle zavedené praxe u stávajícího zaměstnavatele. Často nezbývá než zvolit člověka, který s obchodem sice nemá předešlé zkušenosti...