Osobní itegrita

12.03.2018

Osobní integrita vyjadřuje míru, ve které se mé činy vůči okolí = mým slovům (slibům, prohlášení) = mému osobnímu přesvědčení. 

Co říkám, také dělám. Co říkám před jedním, říkám i před jinými. Jak smýšlím a komunikuji v soukromí, tak i na veřejnosti.

Lídři, manažeři i obchodníci by měli patřit k lidem, kteří mají vysokou míru osobní integrity. Často si obchodníci myslí, že právě přetvařováním, pochlebováním či potvrzováním/propagací toho, čeho sami nejsou zastáncem, docílí úspěchu ve své profesi. Je to však krátkodobá cesta, která je průhledná a dlouhodobě neudržitelná.