ŠKOLENÍ | Nábor pracovníků pomocí sociálních sítí

24.10.2018

Firma Aluminium Group, a.s. mě oslovila s přáním zrealizovat školení pro personalistku v oblasti náboru nových pracovníků, prostřednictvím kampaní na sociálních sítích. Personalistku paní Moniku Švábovou jsem proškolil v prostředí Facebook business manageru a následně jsem jí zprostředkoval online konzultace v dané problematice. 


Společnost:
Aluminium Group, a.s. 

Webové stránky:

Délka trvání: 
6 měsíců


Pan Málek mi ukázal jak efektivně pracovat s Facebookem. Jakým způsobem vytvořit účinnou personální reklamu na Facebook Business Manageru. Jeho školení a následné online konzultace k aktuálním problémům byly pro mě velkým přínosem a kariérním posunem. 

Monika Švábová 
Personalistka ve společnosti Aluminium Group, a.s. 


NEJNOVĚJŠÍ PROJEKTY


Využijte školení pro Vás nebo Vaše zaměstnance