Uzavřené otázky

01.02.2018

Uzavřené otázky jsou takové, na které lze zpravidla odpovědět ano/ne nebo jednoslovně. Využívají se zpravidla v těch částech rozhovoru, které chceme urychlit, někam směrovat nebo v případě klienta, který má tendenci odpovídat velmi rozvláčně. Primární určení je do závěru obchodního jednání, kde vhodnou formulací uzavřených otázek, lze docílit odsouhlasení zakázky/spolupráce. Například takto:

Takže řešení, které jsme navrhli se vám líbí, je tomu tak?!