Jaké jsou mé zkušenosti?

Jmenuji se Přemysl Málek a již více než 14 let je nedílnou součástí mého života obchod a sales-management.

Při své praxi konzultanta a  díky působení v několika nadnárodních společnostech na pozicích manažera obchodního týmu a oblastního manažera, jsem díky úspěšnému rozvoji potenciálu obchodníků, HR specialistů, trenérů i dalších manažerů, vybudoval a vedl obchodní týmy o velikosti 15 - 90 spolupracovníků.

Díky nezbytnosti učit začínající obchodníky obchodnickému umění, jsem do dnešního dne absolvoval cca 5.000 obchodních schůzek se soukromými osobami, živnostníky i jednateli velkých společností, stovky pohovorů s uchazeči na obchodní či manažerské pozice, nepočítaně školení obchodních i manažerských dovedností a mnoho koučovacích hodin s ostatními členy obchodních oddělení. Díky poskytovaným službám interim-manažera se zároveň stále držím v "kondici" a neustále aktualizuji svá školení.

Od roku 2018 se náš tým postupně rozrůstá. Dnes pracuji s dalšími 4 kolegy a kolegyněmi, které se specializují na marketing, personalistiku, obchod a video/grafické výstupy.

Proč to vlastně děláme?

Věříme tomu, že obchod je řemeslo, jako každé jiné. Má své zákonitosti, a ty je možné se naučit. Je však třeba naučit obchodníky a manažery rozpoznat aspekty, které jsou či byly pro úspěšný obchod (ev. fungující obchodní oddělení) rozhodující. Ne pouze ukazovat, co vše je možné zlepšit. Pokud se dlouhodobě ukazuje pouze na chyby, podkopává to sebedůvěru pracovníka a boří se pilíře, na kterých může stavět.

Poznali jsme, že díky obchodní činnosti si může spousta šikovných a pracovitých lidí splnit sny, pomoci ostatním a zároveň dosáhnout takového ohodnocení, kterého by jinak dosáhli pouze s vysokoškolským vzděláním, mnohaletou praxí v oboru nebo na některé z manažerských pozic.

Jsme přesvědčeni, že konkurenční výhoda firem je v umění rozvíjet lidský potenciál, nikoli se přetahovat o "ty pravé", kteří to již umí. Rozvázat pracovní poměr umí každý, najít a vychovat je již náročnější disciplína. A proto rádi sdílíme naše praktické zkušenosti s obchodníky, obchodními manažery i majiteli společností.

Jak pracuji?

Díky dlouholeté obchodní praxi jsem orientovaný na měřitelný výsledek. Proto se vždy důkladně dotazuji jakého efektu/posunu má být, prostřednictvím mých služeb, dosaženo a v jakém časovém horizontu.

V ideálním případě provedu vstupní měření výchozí úrovně daných dovedností ev. fungování celého prodejního oddělení (nejčastěji kombinací dotazování, náslechu, spolujízd či mystery-shoppingu) a zpracuji do grafické podoby včetně komentářů a doporučení.

Až po vyhodnocení těchto reálií, které ukáží na oblasti s největším potenciálem k růstu, domlouváme optimální skladbu, rozsah a frekvenci školení.

Po vlastním školení, v závislosti na dohodě s klientem, realizuji i podporu aplikace dovedností přímo v denní praxi a to formou spolujízd, náslechů a zpětné vazbě na dané aktivity. Díky tomuto postupu mohu garantovat měřitelný posun.

Máte zájem o naše služby?