Proč?

Věřím tomu, že obchod je řemeslo, jako každé jiné. Má své zákonitosti a ty je možné se naučit. Je však třeba naučit obchodníky vnímat a rozpoznat aspekty, na kterých je úspěšný obchod postaven a kudy cesta rozhodně nevede. Obchod není náhoda.

Věřím tomu, že díky obchodní činnosti si může spousta šikovných a pracovitých lidí splnit sny, pomoci ostatním a dosáhnout takového ohodnocení, kterého by jinak dosáhli pouze s vysokoškolským vzděláním, mnohaletou praxí v oboru nebo na některé z manažerských pozic.

Poznal jsem osudy mnoha začínajících obchodníků, kteří neměli správnou praktickou podporu, rezignovali na obchodní činnost, zanevřeli na práci na živnostenský list a mnohdy se dostali i do existenčních problémů.

A proto přispívám k nápravě pověsti "obchodnického" řemesla tak, že sdílím své praktické zkušenosti jak s obchodníky, tak s obchodními manažery a majiteli společností.

Jak?

Díky dlouholeté obchodní praxi jsem orientovaný na výsledek. Proto se vždy důkladně dotazuji jakého měřitelného efektu/posunu má být, prostřednictvím mých služeb, dosaženo a v jakém časovém horizontu.

Následně provedu vstupní měření výchozí úrovně dané dovednosti (nejčastěji kombinací dotazování, náslechu, spolujízd či mystery-shoppingu) a zpracuji do grafické podoby včetně komentářů a doporučení.

Až po vyhodnocení těchto reálií, které ukáží silné stránky a zejména pak oblasti s potenciálem k největšímu růstu, domlouváme optimální skladbu, rozsah, frekvenci a finální cenu školení.

Co konkrétně dělám?