Průzkum platových podmínek 2018

Děkuji za Váš zájem o anketu ohledně platových podmínek v obchodních profesích. Věřím, že přispěje k vyšší informovanosti a případně ke správnému nasměrování Vaší kariéry.

Průměrné měsíční odměny dle jednotlivých druhů obchodní činnosti v Kč

(počty schůzek se odečítají na vedlejší ose vpravo)

Průměrná odměna všech respondentů byla 58.534,- Kč. Nejvíce si však vydělali obchodníci, kteří kombinují péči i akvizici nových zákazníků. Dle očekávání nejvyšší fixní příjem obdrželi "retenční" obchodníci a nejvyšší průměrnou výši pohyblivé části měli akviziční obchodníci a to v průměrné výši 20.890,- Kč.


Průměrné měsíční odměny dle jednotlivých odvětví obchodní činnosti v Kč

(počty schůzek se odečítají na vedlejší ose vpravo)

Nejlépe hodnocené obory jsou dle očekávání telekomunikace, prodej zemědělské techniky, finanční služby, IT a software, stavebnictví a strojírenství. Velmi kolísavá je i intenzita práce vyjádřená průměrným počtem schůzek - celkově za všechny obory absolvuje obchodník 41 schůzek - tedy cca 10 schůzek týdně. Průměrný fixní plat činí 30.351,- Kč, průměrná výše provizní části  činí 20.890,- Kč a průměrná výše bonusů cca 7.293,- Kč měsíčně.


Průměrné měsíční odměny dle smluvního vztahu obchodní činnosti v Kč

(počty schůzek se odečítají na vedlejší ose vpravo)

Obchodníci pracující jako OSVČ si vydělali o 26% více - tj. v průměru 68.864,- Kč oproti obchodníkům zaměstnaným na HPP, kteří si vydělali v průměru 54.747,- Kč. Obchodníci pracující jako OSVČ vykazují vyšší efektivitu (účinnost) - na jednu absolvovanou schůzku si vydělají v průměru 1.968,- Kč oproti obchodníkům na HPP, kteří si vydělali 1.244,- Kč z jedné schůzky. Také se dá říct, že si obchodníci na OSVČ potřebují na jednu korunu příjmů o cca 37% méně času (více si užijí volného času).


Průměrné měsíční odměny dle délky praxe v obchodní činnosti

Vzhledem k celkovému průměru 58.534,- Kč celkové měsíční odměny se dá říct, že délka praxe nemá zásadní vliv na výši dosažených odměn. Pokud  však proložíme data lineárním průměrem jistý nepatrný trend rostoucích výdělků s délkou praxe, můžeme sledovat.


Zastoupení benefitů, které poskytují firmy obchodníkům.

3 benefity - služební telefon, notebook a zázemí kanceláře má většina obchodníků. Je zarážející, že pouze 49% obchodníků absolvuje vstupní bezplatné školení. Pouze každá 4. společnost nabízí možnost kariérního růstu, CRM aplikace a pravidelnou zpětnou vazbu. Je jistě inspirací pro mnoho společností, jaké další benefity by mohly poskytovat v zájmu snižování fluktuace a zvyšování spokojenosti seniorních obchodníků (hodnoty s četností pod 22%).


V jakých dovednostech se chtějí obchodníci nejčastěji dále vzdělávat?

26% respondentů z řad obchodníků uvedla, že by preferovala v rámci dalšího vzdělávání zdokonalení svých manažerských dovedností. Svědčí to o touze posunout se dál a kariérně růst - resp. předejít vyhoření. Další pozice obsadily typicky obchodnické témata a poslední místo obsadilo školení domlouvání schůzek.

Máte zájem o spolupráci?

Dostáváte se do kontaktu s firemními zákazníky, kteří mají obchodní oddělení? Využijte možnosti doporučit a ještě při tom získat zajímavou odměnu.

Chcete se poradit ohledně obchodu?

Pro obchodní zástupce a pojišťovací specialisty poskytuji bezplatné online poradenství